open
close

De boom staat symbool voor ons bedrijf, ons netwerk en voor wat we doen.

Zoals bomen naar boven en naar beneden groeien, onderhouden wij ook onze wortels en onze bladerkroon. In ons werk is toevoer even belangrijk als uitvoer en kunnen we alleen groeien als onze wortels het kunnen dragen.

Met die gedachte dragen we ook zorg voor onze werknemers, voor onze partners en voor onze klanten. En de cyclus die een boom door de seizoenen doorloopt staat symbool voor wat we doen: het opnieuw ‘tot bloei’ laten komen van schroot door het te recyclen naar hoogwaardige grondstoffen.

Visie: focus op betrouwbaarheid en innovatie.

De huidige samenleving is continu aan verandering onderhevig en duurzame ontwikkeling en transformatie zijn twee belangrijke begrippen op weg naar een verantwoordelijke toekomst. Begrippen waar wij ons dagelijks mee bezighouden en die richting geven aan onze onderneming.

Wij willen een solide en betrouwbare partner zijn voor onze relaties, zowel vandaag als morgen. Voorwaarde hiervoor is het leveren van goede producten en diensten waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Door focus te houden op innovatie en flexibiliteit anticiperen wij tegelijkertijd op nieuwe kansen en ontwikkelingen.

De natuur als voorbeeld…

Voor ons gaat de recycling van non-ferro metalen verder dan het verzamelen en verplaatsen van metaal. Metalen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, verwerken wij tot waardevolle, ruwe materialen voor de industrie. De natuur geeft ons het beste voorbeeld.

Zoals herfstbladeren de voedingsbodem vormen voor het volgende seizoen, is het schroot van vandaag de nieuwe grondstof voor de toekomst. Wij zijn continu op zoek naar innovatieve toepassingen, nieuwe vormen van recycling en nieuwe mogelijkheden om onze processen efficiënter en duurzamer te laten verlopen.